no-img
فایل 95

سوالات و منابع استخدامی


فایل 95
جدیدترین سوالات استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری
اطلاعیه های سایت

مطالب

ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (امور گمرکی)
108,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (امور گمرکی)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری امور گمرکی (آزمون های 6 دوره قبل) این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری امور گمرکی مربوط به آزمون های 6 سال گذشته می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 259    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (امور وسائط نقلیه هوایی)
30,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (امور وسائط نقلیه هوایی)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه هوایی این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه هوایی می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف خود می رسید. توجه : بعد از پرداخت مبلغ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 375    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (کتاب و کتابداری)
98,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (کتاب و کتابداری)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری کتاب و کتابداری تالیفات (آزمون های 5 دوره قبل) این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری کتاب و کتابداری مربوط به آزمون های 5 سال گذشته می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 254    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (فرش)
98,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (فرش)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری فرش (آزمون های 5 دوره قبل) این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری فرش مربوط به آزمون های 5 سال گذشته می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف خود می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 319    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (ساعت و جواهرات)
80,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (ساعت و جواهرات)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری    ساعت و جواهرات (آزمون های 4 دوره قبل) این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری ساعت و جواهرات مربوط به آزمون های 4 سال گذشته می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 289    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (صنایع چوب)
25,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (صنایع چوب)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری صنایع چوب این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری صنایع چوب می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف خود می رسید. توجه : بعد از پرداخت مبلغ محصول به صورت فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 364    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (مهندسی ترافیک)
26,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (مهندسی ترافیک)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری  مهندسی ترافیک این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری مهندسی ترافیک می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف خود می رسید. توجه : بعد از پرداخت مبلغ محصول به صورت فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 401    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (گیاه پزشکی)
28,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (گیاه پزشکی)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری  گیاه پزشکی این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری گیاه پزشکی می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف خود می رسید. توجه : بعد از پرداخت مبلغ محصول به صورت فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 432    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
137,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (کامپیوتر و فناوری اطلاعات)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری    کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT , ICT (آزمون های 8 دوره قبل) این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات مربوط به آزمون های 8 سال گذشته می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 507    نویسنده : مدیریت فروشگاه
ZIP
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (امور آموزشی)
23,000 ریال

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (امور آموزشی)


نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری امور آموزشی این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناسی رسمی دادگستری امور آموزشی می باشد. تهیه و گردآوری جهت آزمون سال 1395 بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد،بنابراین با دانلود این منابع و نمونه سوالات به هدف خود می رسید. توجه : بعد از پرداخت مبلغ محصول به صورت فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 270    نویسنده : مدیریت فروشگاه